Νέα

Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983) Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) * Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο(εάν έχει γίνει δήλωση)Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει) Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό) Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό) Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983) Αντίγραφα…

Περισσότερα
1 2